SELVBETJENING

Kort resume fra generalforsamlingen for 2016


9. februar 2017

Punkt 1: Dirigent Benny Collenburg

Punkt 2: Stemmeudvalg: Peder Halse og Alex Jeppesen

Punkt 3: Bestyrelsens beretning for 2016 blev godkendt

Punkt 4: Årsregnskab for 2016 blev godkendt

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent til foreningen: Under dette punkt blev også Erik Lauridsens forslag 2 behandlet, da punkterne hang sammen: Det årlige kontingent til foreningen forbliver uændret på kr. 481,25 inkl. moms.
Pakkepriserne for kalenderåret 2017 bliver følgende:
Grundpakken kr. 1.920,-
Mellempakken kr. 4.070,-
Fuldpakken kr. 5.445,-

Punkt 6: Indkomne forslag:
Forslag 1 fra bestyrelsen: til samarbejde med YouSee ekstraordinært i 6 år gældende fra 01.04.2017 til 01.04.2023 blev besluttet ved skriftlig afstemning, hvor der var 39 stemmeberettiget: 1 stemte blankt, 35 stemte for og 3 stemte imod.
Forslag 2 fra Erik Lauridsen:
1. Referat fra generalforsamlingen: der var lagt et kort resume ind under nyheder 11. februar 2016, selve referatet er først blevet lagt på i slutningen af januar, dette var en forglemmelse, men det kan til enhver tid hentes på kontoret, når det er godkendt.
2. Kontingent til foreningen: blev behandlet under punkt 5
3. Brugerafstemning: Når der stemmes for en TV-udbyder ved en generalforsamling, så bortfalder program afstemningen. (Vedtægternes §6 stk. 6)

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer: Leif Pedersen og Alex Reinholdt blev begge genvalgt

Punkt 8: Valg af bestyrelsessuppleanter: Finn Andersen blev genvalgt som 1. suppleant og der var ingen, som ønskede at blive 2. suppleant, så generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat at vælge en.

Punkt 9: Eventuelt: Punkt fra Erik Lauridsen: Manglende TV-signal nytårsaften, foreningen har ikke modtaget kompensation fra YouSee, men medlemmerne har modtaget filmkanal i hele januar uden beregning. Foreningen udlevere ikke navne på medlemmerne, men de indberetter til YouSee, hvilken pakke, som skal være registreret på den enkelte adresse.